Istoric

ISTORIA LICEULUI TEHNOLOGIC PANCIU

              Liceul Tehnologic “Al. I. Cuza” având în structura sa toate ciclurile de învățământ existente în orașul Panciu: preprimar, primar, gimnaziu, liceu, școală postliceală, este firesc să se considere continuatorul formelor de învățământ, cu existența continuă, de la începuturi până astăzi.

          Începutul este marcat de deschiderea cursurilor școlii Publice de Băieți Panciu, la data de 7 octombrie 1856, căreia, începând cu 6 septembrie 1902, i s-a atribuit denumirea “Școala Primară Urbană de Băieți Alexandru Ioan Cuza Panciu ”.

          Urmare a Legii Instrucțiunii Publice din 25 noiembrie 1864 dată de domnitorul Al. I. Cuza, în anul următor , 1865, s-a înființat “Școala Primară Urbană de Fete Panciu”.

          Cele două școli se vor uni în 1945, când Ministerul Educației Naționale hotărăște să se renunțe la școala demixtată pentru formele de învățământ primar și gimnaziu.

          După Războiul pentru Întregirea Neamului, în condiții foarte dificile, s-a înființat în anul școlar 1923-1924 Gimnaziul de Băieți “Zăbrăuți”, pentru ca în anul următor să se înființeze și unul pentru fete, numit într-o perioadă “Școala Secundară de Fete Panciu”, transformată în 1936 în “Gimnaziul Industrial de Fete”.

          Prima instituție de educație organizată a copiilor mici – grădină de copii s-a înființat la Panciu pe 18 noiembrie 1920.

          Pentru că evreii reprezentau o parte însemnată din populația orașului Panciu , în 1899-1900 s-au înființat două școli confesionale pentru populația israelită: o școală primară pentru băieți și o alta pentru fete. Aici, copiii evreilor studiau numai limba maternă și religia iudaică, celelalte discipline de învățământ se studiau la școala de stat din localitate.

          În perioada 1908-1914, la Panciu a funcționat și o “Școala de Notari”, iar între 1912 până la cutremurul din 1940 o “Școală de Meserii”, cu specialitatea dogărie.

          La 1 septembrie 1947 , “Gimnaziul Unic Panciu” s-a transformat în liceu, iar începând cu anul școlar următor, instituția s-a numit “Școala Medie Mixtă tip 11 clase Panciu”.

          Începând cu data de 14 noiembrie 1979, “Liceul Agroindustrial Panciu” se separă de ciclurile preșcolar, primar și gimnazial, care vor forma “Școala Generală nr. 1 Panciu”.

          Școala Generală a fost o unitate școlară reprezentativă și un centru polarizator pentru școlile de pe valea Șușiței și a Zăbrăuțului.

          În condițiile în care unele licee tehnologice revin la statutul de licee teoretice, printre care și “Liceul Ioan Slavici Panciu” , începând cu 1 septembrie 1991 s-au înființat școli Complementare.

          În cadrul Școlii nr. 1 Panciu au ființat timp de 4 ani clase cu profilul mecanică pentru băieți și profil croitorie pentru fete.

          După abandonarea acestei forme de învățământ, la 1 septembrie 2006 s-au înființat școlile de arte și meserii.

          “Școala de Arte și Meserii Panciu”, pentru absolvenții ciclului gimnazial a calificat băieți și fete pentru meseriile de ospătar și vânzător în unitățile de alimentație publică.

          Un moment foarte important în istoria școlii a fost transformarea SAM în “Liceu Tehnologic”. Autorizația de funcționare s-a dat prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din 17 februarie 2010.

Prof. Adafini Miha